Alde Feanen kano arrangement

Kanovaren Friesland arrangement

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.  De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels. Alde feanen is ook de plek voor een prachtige kanotocht.

Eetcafé de Meerpaal ligt in het hart van dit gebied; op Camping It Wiid. Tegenover ons terras, liggen de kano’s klaar en peddelt u zo het natuurpark in.

kanovaren friesland

We starten de dag met koffie en een Friese traktatie.
Daarna neemt u een éénpersoons, tweepersoons of canadese kano mee (max.3 personen per kano). U vaart door het prachtige natuurlandschap en komt op plaatsen waar de boten niet komen. Voordat u het weet, ligt u met de kano tussen de lelie’s. Sinds enige tijd is er ook een nieuwe kanoroute rondom de Jan Durkspolder. Natuurlijk geven wij u een route mee!

U kunt daarna afsluiten met een lunch, buffet of barbecue in ons restaurant De Meerpaal. Voor grotere groepen kunnen wij een picknick organiseren ergens onderweg.

Aanvraagformulier Alde Feanen kanovaren Friesland arrangement

We horen graag van u! Vul dit formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

  • MM slash DD slash JJJJ